Operaen i Oslo /Foto: Liv Slettevold

Velkommen

Klubbens medlemmer representerer et bredt spekter av kvinner i ulik alder, med ulike utdanninger og yrker: sykepleier, matematiker, bioingeniør, jordmor, markedsfører, lege, tannlege, økonom, apoteker og mye mer. Dette mangfoldet gir inspirerende samvær og spennende diskusjoner og setter oss samtidig i stand til å utvikle arrangementer og aktiviteter for å kunne støtte prosjekter.

Vi møtes den andre onsdagen i måneden fra september til juni. Møtene inneholder foredrag, sosialt samvær, informasjon og diskusjoner.

Som medlem vil du få mulighet til å møte kvinner med ulik bakgrunn og profesjon med interesser som dine, for å gjøre noe for andre gjennom Zonta-prosjekter lokalt og globalt. Du har mulighet til å delta i og bli inspirert av interessante møter om ulike emner i et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Gjennom innsats i styre eller i komitéer vil du oppnå personlig og faglig utvikling. Og ikke minst får du mulighet til å lære noen spennende kvinner å kjenne, å ha det gøy og få inspirasjon fra klubbmøtene.

KLUBB FAKTA
Klubbnavn: Zontaklubb Oslo I

Klubbnummer: 198
Charterdato: 1947
Møtedag: Andre onsdag i måneden
Antall medlemmer: 17

Kontakt: Hilde Heggelund