Derfor er jeg medlem

Dr. odont. Gro Ramsten Wesenberg, tidl. direktør i Statens Legemiddelverk

Zontas målsetning

Jeg har vært opptatt av likeverd mellom kjønnene siden gymnasiet.  Zontas målsetning er i tråd med det jeg er opptatt av.

Medlemmer med forskjellig bakgrunn

Det er interessant å få være med i et nettverk av kvinner med annen bakgrunn enn meg selv, både i klubben, nasjonalt, i distriktet og internasjonalt.  Jeg har lært mye i disse snart 38 årene jeg har vært medlem.

Zontas lokale og internasjonale programmer

Jeg synes Zonta Internationals programmer og prosjekter er viktige fordi de fremmer likeverd for kvinner på mange forskjellige områder. Dessuten er fokus på vold mot kvinner viktig.  Man får mulighet til å støtte kvinner lokalt og internasjonalt.

Inspirerende arbeid i Distriktet og Internasjonalt

Arbeidet i distriktet som Lt. Governor (1986-88) og Governor(1988-90), samt som International Director i Zonta International  (1992-94) og Director og Vice President i Zonta International Foundation (1997-2001) ga mye inspirasjon. Jeg fikk god kjennskap til Zonta International og arbeidet utenfor klubben og landet. Dessuten fikk jeg mange venner som jeg fremdeles har kontakt med, over hele verden.

Gro Ramsten Wesenberg, Governor, International Director i Zonta International  og Director og Vice President i Zonta International Foundation
Gro Ramsten Wesenberg, Governor, International Director i Zonta International og Director og Vice President i Zonta International Foundation