Zonta Oslo feiret 70 år i god ånd 14 oktober 2017!

Lørdag 14. oktober 2017 feiret Zonta Oslo 70 år med gjester og medlemmer med seminar og festmiddag for medlemmenene.

 

President i Zonta Oslo, Nadia Larsen,  ønsket velkommen.  Vi fikk deretter en orientering av Jane Bordal om Zonta sin internasjonale og nasjonale aktivitet – Dette er Zonta!

Kari Ormstad, medlem i Zonta Oslo, holdet deretter et veldig godt og engasjerende foredrag «Zonta says No: Om barnebruder og relaterte miserer (Et Zonta advocacy-prosjekt)»

Og, medlem Nina Dyrnes holdt et inspirerende foredrag om «Zonta says Yes: Om skolegang for jenter på Madagaskar (Et Zonta service prosjekt)»

Zonta Oslo igjennom mange år valgt å støtte JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, som sitt lokale prosjekt. JURK tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. JURK tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. JURK drives av viderekommende jusstudenter og vi skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

 

Jurk holdt et godt og engasjert foredrag og fikk fine gule Zontaroser. Æresmedlem Anna Hannevik var også tilsede.

 

Avslutningsvis holdt medlem og ordstyrer for dagen Liv Slettevold en orientering om Zontas stipendier.

Kari og Jane gjør klart til utloddning

Vi hold utloddning med mange fine premier og inntektene fra loddsaget gikk til JURK!

 

Medlemmene i klubben avsluttet med festmiddag på The Mini Bottle Gallery.

 

Tusen takk til gjester og medlemmer for at dagen ble så bra!