Årsmøte onsdag 19. april 2017

Det innkalles med dette til årsmøte i Zonta Oslo

Onsdag 19. april 2017 kl. 18.30 på Scandic hotell Solli, Parkveien, Oslo.

Forslag til årsmøtet må fortrinnsvis sendes inn en måned før møtet.

Møtepapirer m/saksliste vil bli sendt ut 14 dager før, dvs. ca 5. april.

Komiteene bes sende inn rapporter til Hilde Heggelund innen 5. april, dette gjelder også valgkomiteen.


Arrangementdetaljer

  • Date: